Blackout? Jsme připraveni.

Víte, co se stane, když přestane jít elektřina? Nastane tma. A ticho. Tma a ticho zavládnou i na dispečinku zdravotnické záchranné služby, odmlčí se počítače, obrazovky s mapami a tabulkami zhasnou… Na dispečerech ale v dané chvíli budou záviset desítky životů. Proto se na podobné chvíle, kdy ke slovu přijde papír a tužka, pečlivě připravujeme.
Dispečer musí mít neustále přehled o pohybu svých aut v terénu, musí komunikovat s ostatními složkami IZS v kraji, s nemocnicemi, s okolními záchrankami. Zároveň je třeba přijímat hovory od pacientů. Tyto práce musí být rozděleny předem, v okamžiku blackoutu musí všichni vědět, co dělat.
Dvě desítky dispečerů ZZS LK se proto sjely na dvoudenní cvičení v Harrachově, kde se seznámily s novým systémem komunikace v rámci blackoutu. „Existuje několik variant, které mohou znamenat výpadek dispečinku. Cílem cvičení je, aby každý na dispečinku dokázal během několika vteřin reagovat a informovat o situaci všechny, s nimiž operační středisko pracuje,“ vysvětlil ředitel ZZS LK MUDr. Luděk Kramář, MBA. Podobným školením prochází každý ze zaměstnanců ZZS LK pravidelně. „Nemůžeme být připraveni na všechno, ale snažíme se, abychom v nouzi improvizovali co nejméně. Každá technologie může selhat a musíme s tím umět pracovat,“ dodal Kramář.

Víte, co se stane, když přestane jít elektřina? Nastane tma. A ticho. Tma a ticho zavládnou i na dispečinku zdravotnické záchranné služby, odmlčí se počítače, obrazovky s mapami a tabulkami zhasnou… Na dispečerech ale v dané chvíli budou záviset desítky životů. Proto se na podobné chvíle, kdy ke slovu přijde papír a tužka, pečlivě připravujeme.
Dispečer musí mít neustále přehled o pohybu svých aut v terénu, musí komunikovat s ostatními složkami IZS v kraji, s nemocnicemi, s okolními záchrankami. Zároveň je třeba přijímat hovory od pacientů. Tyto práce musí být rozděleny předem, v okamžiku blackoutu musí všichni vědět, co dělat.
Dvě desítky dispečerů ZZS LK se proto sjely na dvoudenní cvičení v Harrachově, kde se seznámily s novým systémem komunikace v rámci blackoutu. „Existuje několik variant, které mohou znamenat výpadek dispečinku. Cílem cvičení je, aby každý na dispečinku dokázal během několika vteřin reagovat a informovat o situaci všechny, s nimiž operační středisko pracuje,“ vysvětlil ředitel ZZS LK MUDr. Luděk Kramář, MBA. Podobným školením prochází každý ze zaměstnanců ZZS LK pravidelně. „Nemůžeme být připraveni na všechno, ale snažíme se, abychom v nouzi improvizovali co nejméně. Každá technologie může selhat a musíme s tím umět pracovat,“ dodal Kramář.

Zanechte odpověď