Výjezdové odběry KNL

Od 1. 11. 2020 zajišťuje odběry biologického materiálu na vyšetření SARS-CoV-2 ve vlastním sociálním prostředí a v kolektivním (pracovním, školním aj.) prostředí vyšetřovaných osob odběrové centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s. Požadavky na zajištění odběrů mohou objednávat pověření zaměstnanci Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci a dále všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost indikující tyto odběry na tel. čísle +420 485 311 030 nebo e-mailem na adrese  vyjezdy.covid@nemlib.cz

 

Zanechte odpověď