DEN LINKY 155

15. květen - Den linky 155

V průměru přibližně každých 15 sekund zazvoní na některém ze zdravotnických operačních středisek tísňová linka 155 a přibližně každých 30 sekund vyjíždí z jedné z více než 300 výjezdových základen v České republice vozidlo záchranné služby. 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně je zde funkční systém zdravotnické záchranné služby.

Náročnou a záslužnou práci operátorek i záchranářů v terénu bychom chtěli připomenout celostátní společnou akcí - Dnem linky 155. Věříme, že si zdravotničtí záchranáři připomenutí své práce zaslouží stejně, jako jejich kolegové v integrovaném záchranném systému.

Datum 15. 5. je zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která představuje nejdůležitější pojítko mezi těmi, kdo pomoc zdravotníků potřebují, a záchranáři. Jsme totiž na funkčnost našeho systému právem hrdi a právě specializovaná tísňová linka 155 tento systém symbolizuje, když zprostředkuje přímý přístup veřejnosti ke zdravotnickému operátorovi. I díky tomu, že na "druhé straně" tísňové linky jsou zdravotníci - specialisté (což není samozřejmostí ani v řadě mnohem bohatších zemí), jsou výsledky našich záchranných služeb takové, jaké jsou - jedny z nejlepších na světě. Není například náhodou, že (díky propracovanému systému aktivní telefonické asistence) je Česká republika na světové špičce v poskytování laické resuscitace nemocným stiženým náhlou zástavou oběhu, což zcela zásadně zvyšuje naději na záchranu a uzdravení postiženého.

Záchranné služby v České republice jsou zřizované v rámci jednotlivých krajů, aby jejich organizace co nejlépe reflektovala regionální specifika. Po funkční stránce však v rámci IZS tvoří záchranné služby celek, který nerozlišuje hranice krajů. Hmatatelným důkazem toho tvrzení je nejen každodenní rutinní mezikrajská spolupráce či společná cvičení, ale například i jednotná podpora aplikace "Záchranka", jejíž využití podporují bez výjimky všechny krajské záchranné služby a Česká republika je tak jedním mála států na světě, která podobný, celostátně jednotný systém pro přesné přivolání pomoci provozuje.

I to by mělo demonstrovat společné připomenutí Dne linky 155 všemi záchrannými službami v ČR.

Tísňová linka 155 je určena především pro volající, oznamující náhlé závažné zhoršení zdravotního stavu, závažný úraz nebo jinou kritickou zdravotní příhodu. Nebojte se však vytočit linku 155 vždy, když si závažností stavu nejste jistí a nebo nevíte, zda volající pomoc potřebuje. Kontaktujte zdravotníky - specialisty na lince 155, kteří Vám pomohou najít nejvhodnější řešení.

Od toho tu jsou.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje se k akci připojí také. 15.5. 2017 bude od 10 do 14 hod. možné sledovat provoz krajského zdravotnického operačního střediska pomocí online web kamery. K té bude umožněn přístup z webových stránek ZZS LK (www.zzslk.cz).

Den linky 155 upoutávka: http://drive.google.com/file/d/0B-laK0G712i7TnNNMGF2WFgxYTg/view?usp=sharing