Metodické zaměstnání Gruň

Ve dnech 13. - 15. listopadu 2017 proběhlo ve Ski Parku Gruň v Beskydech dvoudenní součinnostní cvičení LVS ZZS ČR (Leteckých výjezdových skupin Zdravotnických záchranných služeb ČR) a jejich operačních středisek. Uvedeného cvičení se zúčastnili také letečtí záchranáři a operátoři zdravotního operační střediska ZZS LK p. o.

 

Pořadatelé ze ZZS MSK (Zdravotnické záchranné Služby Moravskoslezského Kraje) navázali na loňské pracovní setkání leteckých záchranných služeb, které jako první pořádala ústecká záchranka, a kde zúčastněné týmy cvičily speciální činnosti. Letošní setkání bylo věnováno spolupráci leteckých výjezdových skupin, pozemních posádek, krajských dispečinků a Horské služby u zásahu s větším počtem raněných. Téma „Mimořádné události s hromadným postižením zdraví“ bylo zvoleno jako typické pro Moravskoslezský kraj. Pořadatelé si dali za cíl zvýšit připravenost a součinnost pozemních výjezdových skupin, leteckých výjezdových skupin a zdravotnických operačních středisek ZZS při řešení mimořádných a krizových událostí v terénu.

První den byl přednáškový a byl v úvodní části věnován rozboru případů, se kterými se záchranáři ZZS MSK museli v posledních letech několikrát vypořádat. Druhý teoretický blok prvního dne byl zaměřen na přípravu praktické části, která byla naplánována na následující den.

Druhý den se v pěti etapách vystřídali záchranáři u tří úkolů. První scénář „Tank" řešil součinnost sedmi pozemních a jedné letecké posádky na svahu. Zde došlo k rozjetí zaparkované rolby a zranění více osob. Druhý scénář „Střelec" přivedl společně posádku RV a RZP na místo řádění aktivního střelce, kam se později dostavila LZS a přijely tři posádky RZP. Třetí scénář „Lanovka" pracoval s u nás dosud nepoznaným rozsahem mimořádné události, která kombinuje velké množství zraněných osob, nepřístupný terén a rozsáhlou oblast , na níž se osoby nacházejí.

Jednalo se o celkem 300 minut reálných nácviků v terénu, kdy posádky LVS řešili v různých pozicích mimořádné události dle vlastního uvážení ve spolupráci s téměř 120 figuranty, 40 školiteli ZZS MSK a mnoha pozemními posádkami + složkami IZS. Operátoři pracovali v reálném čase na 3 samostaných ZOS se třemiscénáři. Díky hornatému prostředí Beskyd viděli jak posádky na místě fyzicky pracují. Zaměstnanci PKP (pracoviště krizové připravenosti) měli možnost zaujetí nestranných pozorovatelů s cílem podávání zpětné vazby.

Ke cvičení se vyjádřil také pan Miloš Odstrčil, vedoucí záchranář LZS: „Celé metodické zaměstnání bylo velmi autentické nejen těsnou spoluprací s dalšími složkami IZS, ale i nepříliš příznivým počasím s trvalými přeháňkami, sněhovou pokrývkou a teplotami kolem bodu mrazu. Rádi bychom i touto cestou poděkovali organizátorům ze ZZS MSK za skvěle připravenou akci v drsném prostředí Beskyd.“