Modernizaci základny leteckých záchranářů v Liberci zastavilo nedořešené věcné břemeno na pozemcích