Nový ředitel ZZS LK p. o.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje p. o. má nového ředitele. V pátek 1. prosince 2017 předal náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka jmenovací list MUDr. Luďkovi Kramářovi, MBA. K předání listiny došlo na ředitelství ZZS LK v budově v Klášterní ulici za přítomnosti vrcholných představitelů partnerských organizací ZZS LK p. o.

Nový ředitel by chtěl vybudovat ze ZZS LK přední zdravotnickou záchrannou službu ČR a rád by ukotvil postavení záchranné služby v rámci IZS. Od rady kraje má za úkol do konce února připravit základní strategii zdravotnické záchranné služby. „Strategie musí zahrnovat, jak chce doktor Kramář záchranku vést, co chce dělat a pak to samozřejmě musí splnit,“ uvedl náměstek Přemysl Sobotka. Ze strany Libereckého kraje je také velký důraz kladen na nutnost kvalitní komunikace mezi zřizovatelem a organizací.

MUDr. Luděk Kramář, MBA prostředí ZZS LK p. o. velmi dobře zná. Před svým působením na pozici ředitele Mladoboleslavské nemocnice několik let na ZZS LK pracoval jako lékař a lékařský náměstek. Do funkce ředitele ZZS LK p. o. jej v říjnu tohoto roku vybrala devítičlenná výběrová komise a následně toto rozhodnutí potvrdila rada kraje.