VZPL/01/2016 „Stavební úpravy části objektu na p. p. 728/23, k. ú. Česká Lípa, v areálu NsP Česká Lípa, a. s. pro potřeby ZZS LK“.