Poděkování od pacientů

Za účelem dodržení platné legislativy a etického kodexu zdravotnických pracovníků, citujeme jen vybrané části z děkovných dopisů našich pacientů.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje si dovoluje poděkovat všem pacientům a jejich rodinám za kladné hodnocení naší práce, které je pro všechny záchranáře velmi potěšující.

Ráda bych Vás informovala o hrdinství jednoho z Vašich členů, které by snadno mohlo být opominuto.
V neděli 9. 4. 2017 jsem při večerní procházce s kamarádem zaslechla zoufalé vřískání kočky na kraji Opičáku, uvízla na jednom z letitých stromů. Toho večera jsme volali hasiče, ale ti odmítli přijet. Na záchrance nám ochotně zapůjčili svítilnu a žebřík, ale kočka utekla až nahoru, kam žebřík nedosáhl. Zkusili jsme získat pomoc na Arše, ale bylo zavřeno. Pak už jsme netušili, co dělat dál.
Dnes, v pondělí 10. 4. 2017 jsme se šli podívat, zda je kočka stále na stromě a nebyla. Při zpáteční cestě kolem záchranné stanice jsme viděli dva muže venku a tak jsme se zeptali na kočku. Věděli o ní a prý ji zachránil pan Odstrčil, který v době svého volna s pomocí lana a své odvahy vyšplhal vzhůru a kočku zachránil.
Chtěla bych mu tímto poděkovat, nejen za statečnost, ale také za projevený soucit. A také bych byla ráda, kdyby se o tomto jeho činu vědělo.
Přeji hezký den!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Chtěl bych poděkovat a vyzdvihnout profesionální přístup posádky LZS, která zasahovala 24. března na Dvoračkách u osoby s příznaky na srdeční příhodu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Prosím o poděkování pracovníkům RZS za provedení výjezdu , ošetření a převozu do nemocnice mé manželky. Rovněž vystupování posádky bylo nejen na profesionální úrovni ale i lidské. . Ještě jednou děkuji.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ráda bych touto cestou vyjádřila svůj velký dík Vaší zaměstnankyni, která je opravdu člověkem na svém místě. Jsem studentkou vysoké škole a na paní magistru jsem se obrátila s prosbou týkající se dotazníků k mé bakalářské práci. Paní magistra byla velmi ochotná, milá a se vším mi obratem vyšla vstříc. Takových lidí dnes již opravdu moc není a proto si myslím, že si zaslouží, abych ji poděkovala také před Vámi, dělá opravdu čest své funkci.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dovolte mi, abych touto cestu oficiálně poděkovala a pochválila práci Vašich zaměstnanců. Včera v noci přijela, z důvodu mé celkové slabosti, dvojice záchranářů.

Oceňuji jejich flexibilitu a zejména mimořádně profesionální přístup ke mně jako k pacientovi. Zároveň musím pochválit naprosto dokonalé komunikační dovednosti a empatické jednání, které v tak nepříjemné zdravotní situace neskutečně přispívá ke zlepšení psychiky pacienta. Sama jsem v minulosti působila jako lektorka komunikace zdravotnického personálu. O to více si cením takovéhoto přístupu. Děkuji oběma záchranářům a přeji hodně úspěchů ve Vaší nelehké profesi. Práce na poli urgentní medicíny je opravdu obdivuhodná.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Chtěla bych touto cestou poděkovat za velmi profesionální, vstřícný a zejména lidský přístup celé posádky.

Slyšíme mnohdy jen hanlivá slova na naše zdravotnictví, ale vše je o lidech…….., samotný přístup k pacientovi dělá zázraky.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dovolte abych touto cestou velmi poděkoval a poukázal na velmi profesionální přístup dnešní posádky RZS (výjezdová základna Husova Liberec), která mne dnes ošetřila v HS Bedřichov.