VZMR/01/2017 Zpracování žádosti o podporu a studie proveditelnosti pro projekt „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK - záložní zdravotnické operační středisko"