Novinky

Nový ředitel ZZS LK p. o.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje p. o. má nového ředitele. V pátek 1. prosince 2017 předal náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka jmenovací list MUDr. Luďkovi Kramářovi, MBA. K předání listiny došlo na ředitelství ZZS LK v budově v Klášterní ulici za přítomnosti vrcholných představitelů partnerských organizací ZZS LK p. o.

Kategorie: 

Zdokonalovací kurz pro řidiče ZZS LK v Sosnové

Celkem 48 řidičů vozidel ZZS LK p. o. se v pondělí 27. 11. 2017 zúčastnilo zdokonalovacího kurzu řízení na autodromu v Sosnové. Účastníci si prohloubili jak vědomosti, tak i praktické dovednosti týkající se rychlé a přitom bezpečné jízdy.

 

Kurz byl zahájen nezbytnou teoretickou částí zaměřenou na klíčové rizikové faktory, zásady dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních vozidel, bezpečný průjezd zatáčkou, správný způsob brždění, vyhýbání se nenadálým překážkám, zvládání smyku a řešení potenciálních krizových situací.

Kategorie: 

Metodické zaměstnání Gruň

Ve dnech 13. - 15. listopadu 2017 proběhlo ve Ski Parku Gruň v Beskydech dvoudenní součinnostní cvičení LVS ZZS ČR (Leteckých výjezdových skupin Zdravotnických záchranných služeb ČR) a jejich operačních středisek. Uvedeného cvičení se zúčastnili také letečtí záchranáři a operátoři zdravotního operační střediska ZZS LK p. o.

 

AKCE HART

AKCE HART (Hazard Area Response Team - tým odpovědnosti za oblast nebezpečí)

Kategorie: 

Nová základna v Českém Dubu

V úterý 31. 10. 2017 proběhlo slavnostní otevření zdravotního střediska v Českém Dubu, jehož nepřehlédnutelnou součástí je také nová základna ZZS LK. V nově zrekonstruované budově vzniklo moderně vybavené stanoviště poskytující zdejší výjezdové skupině odpovídající zázemí. Ve srovnání s původní základnou se zde podařilo oddělit prostory zdravotnické záchranné služby od ostatních subjektů ve středisku. Dalším plusem je nová garáž, která je součástí objektu a záchranáři tak již nebudou muset cestou k sanitě přecházet přes pozemní komunikaci.

Stránky