Odborné vzdělávání

Metodické cvičení Tisá

Dovoluji si Vás touto cestou pozvat na metodické cvičení krizové připravenosti, které proběhne ve spolupráci s Armádou ČR v září tohoto roku.

Bližší informace o cvičení jsou uvedeny v příloze.

ODBORNÁ KONFRENCE „DNY IZS 2017“

ODBORNÁ KONFRENCE „DNY IZS 2017“

ZZS LK p. o. Vás srdečně zve na odbornou konferenci „DNY IZS 2017“. Tento již XVII. ročník konference krizové připravenosti se opět koná ve Sloupu v Čechách a to od 10. 4. 2017 do 12. 4. 2017. Podrobnější informace k akci i přihlášku naleznete v přílohách. Dne 17. 3. 2017 aktualizace programu.

Akreditované vzdělávání

ZZS LK má udělenu akreditaci pro kvalifikační kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných a akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor „Urgentní medicína“.

Úzce spolupracuje i s Ústavem zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci - podílí na praktické i teoretické přípravě studentů bakalářského studijního oboru „Zdravotnický záchranář“.

Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

ZZS LK má udělenu akreditaci pro kvalifikační kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. Přihlášku do kurzu (naleznete ZDE) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu. Více informací o kurzu naleznete ZDE.

Kontaktní osoba: Lenka Smetanová, mobil: 724 175 395, e-mail: smetanova@zzslk.cz