Složky IZS procvičovaly spolupráci při podezření na výskyt onemocnění Ebola

Složky IZS nacvičovaly zásah u muže s podezřením na onemocnění Ebola. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. Fotografie ze cvičení jsou umístěny zde.