ZZS LK nabízí čtyřhodinové kurzy první pomoci pro laickou veřejnost. Kurzy jsou realizovány v učebně ZZS LK každý třetí pátek v lichém měsíci od 16:00 do 20:00 při přihlášení alespoň 6 osob.

Kurz je zaměřen na zásady poskytování první pomoci, kardiopulmonální resuscitaci (včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru), zástavu krvácení, ošetření zlomenin a dalších častých úrazů a první pomoc u některých neúrazových stavů (např. bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda, epileptický záchvat).

Lektory jsou zdravotničtí záchranáři nebo lékaři. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Cena za osobu: 420 Kč vč. DPH
Po domluvě je možno přizpůsobit kurz časově i obsahově Vašim požadavkům.

Přihláška je závazná a po jejím obdržení Vás budeme kontaktovat.
Uzavírka přihlášek je vždy do konce sudého měsíce, který předchází termínu školení.
Minimální počet účastníků pro realizaci kurzu je 6.
Cena za 4 hodinový kurz je 420 Kč/osobu (hradí se předem bezhotovostním převodem na účet ZZS LK č. 78 – 6184890227/0100, variabilní symbol 106, do poznámky pro příjemce uvést PŘÍJMENÍ ÚČASTNÍKA – LAICKÁ PP)
V případě Vaší neúčasti se částka nevrací, je možné za sebe vyslat náhradníka. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO KURZU PRVNÍ POMOCI PRO LAIKY

Sdílejte
Hide Buttons
Přejít k navigační liště