VZNL/01/2014 "Moderní vozidla ZZS LK včetně technologického a přístrojového vybavení"