VZNL/02/2015 „Stavební úpravy objektu č. p. 954 v Liberci, ul. Klášterní“