VZPL/01/2015 „Vybavení vozidel ZZS LK komunikačními sety“