VZPL/03/2015 „Vybavení vozidel ZZS LK komunikačními sety