Záchrana lyžaře pomocí přístroje AED

Ve čtvrtek 12. 2. 2015 před čtrnáctou hodinou došlo v Harrachově k náhlému bezvědomí u 45letého lyžaře. Muži byla okamžitě poskytnuta svědky události laická první pomoc – zevní srdeční masáž a byla volána tísňová linka 155. Na místo události vzlétl vrtulník záchranné služby, vyjela výjezdová skupina z Rokytnice a Horská služba ze stanice Harrachov.

Členové Horské služby, kteří do pěti minut po výzvě dorazili na místo události, poskytli muži pomoc za využití automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Do předání muže záchranářům probíhalo na místě kontinuální oživování členy HS a přítomnými lyžaři. S pomocí přístroje AED, který průběžně vyhodnocoval srdeční rytmus, podali horští záchranáři čtyři defibrilační výboje. Resuscitace muže probíhala i po příletu záchranářů ZZS LK. Po celkem 25 minutách oživování se podařilo obnovit funkci krevního oběhu a pacienta stabilizovat. Vrtulníkem byl následně transportován do KNL Liberec.

Na tomto konkrétním případě lze ukázat efektivitu současného trendu vybavování veřejných míst a složek IZS přístroji AED. Včasné podání defibrilačního výboje členy Horské služby mělo rozhodující vliv na úspěch resuscitace a přežití pacienta. Poděkování patří i laikům, kteří okamžitě poskytli náležitou první pomoc, a podstatnou měrou přispěli k záchraně tohoto člověka.

V příloze přiložena celá tisková zpráva.