Záchranáři proškolili strážníky Městské policie Nový Bor v poskytování první pomoci

Správný postup při oživování člověka (tzv. resuscitaci), využití přístroje AED (automatizovaný externí defibrilátor) i krizová komunikace na místě události. To byla témata praktického nácviku, který v úterý 6. 12. 2016 absolvovalo třináct strážníků Městské policie a dvě zaměstnankyně Městské knihovny Nový Bor. Proškolili je záchranáři Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Podnětem pro navázání užší vzájemné spolupráce a proškolení v první pomoci byly dva reálné zásahy strážníků, kdy pomocí defibrilátoru pomáhali zachránit dva lidské životy. „S ohledem na tuto skutečnost, jsme se rozhodli pořídit nový přístroj AED a zařadit strážníky do systému záchranné služby jako First Respondery,“ říká velitel Městské policie Nový Bor, Jiří Zemanec.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje buduje systém First Responderů, tedy odborně proškolených laiků, kteří mohou před příjezdem zdravotnické záchranné služby pomocí přístroje AED bezpečně poskytnout život zachraňující výboj a provádět efektivní resuscitaci u pacientů s život ohrožující náhlou zástavou krevního oběhu. „Právě včasné poskytnutí výboje pomocí AED v prvních minutách zástavy může mít rozhodující vliv na pacientovo přežití a kvalitu jeho dalšího života,“ uvádí vedoucí operátor zdravotnického operačního střediska ZZS LK a autor projektu, Petr Matějíčka.

V současné době má Městská policie Nový Bor dva defibrilátory, které bude využívat ve služebním vozidle a na služebně. Třetí defibrilátor bude v nejbližší době předán do užívání pracovnicím Městské knihovny.