Zdokonalovací kurz pro řidiče ZZS LK v Sosnové

Celkem 48 řidičů vozidel ZZS LK p. o. se v pondělí 27. 11. 2017 zúčastnilo zdokonalovacího kurzu řízení na autodromu v Sosnové. Účastníci si prohloubili jak vědomosti, tak i praktické dovednosti týkající se rychlé a přitom bezpečné jízdy.

 

Kurz byl zahájen nezbytnou teoretickou částí zaměřenou na klíčové rizikové faktory, zásady dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních vozidel, bezpečný průjezd zatáčkou, správný způsob brždění, vyhýbání se nenadálým překážkám, zvládání smyku a řešení potenciálních krizových situací.

V následné praktické části měli účastníci k dispozici 12 vozidel záchranné služby. Od lektorů se v úvodu dozvěděli o důležitosti správného sedu za volantem a zásady jeho správného držení a ovládání. Po té proběhl nácvik správné techniky průjezdu zatáčkou, včetně brždění a řazení rychlostních stupňů před ní. Podrobně se nacvičovaly vyhýbací manévry na suchém, mokrém a zledovatělém povrchu. Pozornost byla věnována i prevenci vzniku smyku a rovněž tak zásadám jeho zvládání.

Akce se zúčastnili také zástupci masmédií, kteří měli možnost na úvodním brífinku vyslechnout zástupce Libereckého kraje, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje p. o., autodromu v Sosnové a Týmu silniční bezpečnosti.

Účastníci byli s průběhem kurzu velmi spokojení a považují jej za přínosný. Zdravotnická záchranná služba p. o. by proto, dle svých možností, s těmito kurzy ráda pokračovala i v budoucnu.

 

Foto: Ivan Berka