Akreditace

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo rozhodnutí o udělení akreditace podle ustanovení § 17 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších  předpisů, Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, p.o., k uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaného kurzu URGENTNÍ MEDICÍNA na období let 2013 – 2017.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo rozhodnutí o udělení akreditace podle ustanovení § 49 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, p.o., k uskutečňování akreditovaného kvalifikačního kurzu ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH. Akreditace je prodloužena do roku 2019.