Dokumentace ZZS LK

Typ dokumentu Platnost od Dokumenty
Zřizovací listina včetně příloh 1. 9. 2017 Zřizovací listina ZZS LK
Organizační schéma ZZS LK 1. 4. 2016 Organizační schéma ZZS LK
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 1. 3. 2018 Výroční zpráva ZZS LK za rok 2017
Zpráva o činnosti ZZS LK   5. 6. 2017 Zpráva o činnosti ZZS LK

 

Poskytování informací

Žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podávat ústně, písemně nebo elektronicky na adrese ZZS LK prostřednictvím sekretariátu. Informace poskytujeme dle jejich povahy formou písemnou nebo ústní. Proti rozhodnutí ZZS LK o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání.