Dokumentace ZZS LK

Typ dokumentu Platnost od Dokumenty
Audit 2017 9. 8. 2017 Audit 2017
Zřizovací listina včetně příloh ZL - 30.8.2016, P - 1.9.2016 Zřizovací listina ZZS LK
Organizační schéma ZZS LK 1.4.2016 Organizační schéma ZZS LK
Výroční zpráva 1.3.2017 Výroční zpráva ZZS LK za rok 2016
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 20.5.2016 Zpráva o činnosti ZZS LK 2015
Žádost o informace dle z.č.106/1999 8. 4. 2016 Žádost o informace dle z.č.106/1999
Forenzní audit za období 2011-6/2013 4. 11. 2013 Forenzní audit

 

Poskytování informací

Žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podávat ústně, písemně nebo elektronicky na adrese ZZS LK prostřednictvím sekretariátu nebo tiskové mluvčí. Informace poskytujeme dle jejich povahy formou písemnou nebo ústní. Proti rozhodnutí ZZS LK o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání.