Ekonomický a provozně technický úsek

EKONOMICKÝ ÚSEK

Personalista
Lada Holubová
telefon: 485 218 561

e-mail: holubovaatzzslk.cz

 

Mzdová účtárna
Helena Kleinerová
telefon:485 218 560

e-mail: kleinerovaatzzslk.cz

 

Finanční účtárna
Ing. Šárka Ebermannová
telefon:485 218 549

e-mail: ebermannovaatzzslk.cz

 

Referát pro styk se zdravotními pojišťovnami
Petra Glaserová
telefon:485 218 562

e-mail: glaserovaatzzslk.cz

 

Pokladna
Markéta Sejkorová, DiS.
telefon:485 218 564

e-mail: sejkorovaatzzslk.cz

 

 

PROVOZNÉ TECHNICKÝ ÚSEK

Referát MTZ, správy, údržby a evidence majetku
Norbert Novotný
telefon:485 218 538

e-mail: novotnyatzzslk.cz

 

Referát IT, komunikace a zdravotnické techniky
Jan Pelant, DiS. 
telefon:485 218 537

e-mail: pelantatzzslk.cz

 

Referát dopravy
Ing. Jan Louda
telefon:485 218 532

e-mail: loudaatzzslk.cz