Exkurze

ZZS LK pořádá exkurze na svých výjezdových základnách, zdravotnickém operačním středisku a letecké záchranné službě.

Exkurze na výjezdových základnách a zdravotnickém operačním středisku jsou realizovány celoročně. V průběhu těchto exkurzí se Vám věnují zdravotničtí záchranáři, řidiči, lékaři a operátoři, kteří jsou zároveň ve službě (exkurze může být proto v případě nutnosti přerušena nebo ukončena). Představí Vám svoji práci, sanitní vozy a jejich vybavení. Tyto exkurze jsou zdarma.

Objednávku (uvedenou v přiloženém souboru) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Kněžourková

mobil: 724 257 084

knezourkovaatzzslk.cz

 

Exkurze na letecké záchranné službě jsou realizovány od dubna do října. Pro děti je připraven dvouhodinový program, který se skládá z prohlídky vrtulníku, vozu RV (lékařské vozidlo), ukázek práce na laně, volání na linku 155, praktické ukázky telefonicky asistované první pomoci nebo telefonicky asistované neodkladné resuscitace a možnosti shlédnout videa ze zásahů a výcviku leteckých záchranářů. Dětem se věnují po celou dobu exkurze dva zdravotničtí záchranáři. Program je přizpůsoben věku dětí.

Děti z mateřských škol a prvních stupňů základních škol jsou předem požádány, aby namalovaly obrázky vrtulníku či sanity. Za odměnu dostávají omalovánky, plakáty, puzzle, komiksy,… Tyto exkurze jsou hrazeny z projektu „Zachraňujeme s Kryštofem“.

Pro druhé stupně základních škol a střední školy je cena 1 000 Kč (vč. DPH) za exkurzi.

Objednávku (uvedenou v přiloženém souboru) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.

 

Kontaktní osoba:

Miloš Odstrčil

mobil: 732 183 699

odstrcilatzzslk.cz