Fotografie

Nový ředitel ZZS LK p. o.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje p. o. má nového ředitele. V pátek 1. prosince 2017 předal náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka jmenovací list MUDr. Luďkovi Kramářovi, MBA. K předání listiny došlo na ředitelství ZZS LK v budově v Klášterní ulici za přítomnosti vrcholných představitelů partnerských organizací ZZS LK p. o.

Kategorie: 

Zdokonalovací kurz pro řidiče ZZS LK v Sosnové

Celkem 48 řidičů vozidel ZZS LK p. o. se v pondělí 27. 11. 2017 zúčastnilo zdokonalovacího kurzu řízení na autodromu v Sosnové. Účastníci si prohloubili jak vědomosti, tak i praktické dovednosti týkající se rychlé a přitom bezpečné jízdy.

 

Kurz byl zahájen nezbytnou teoretickou částí zaměřenou na klíčové rizikové faktory, zásady dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních vozidel, bezpečný průjezd zatáčkou, správný způsob brždění, vyhýbání se nenadálým překážkám, zvládání smyku a řešení potenciálních krizových situací.

Kategorie: 

AKCE HART

AKCE HART (Hazard Area Response Team - tým odpovědnosti za oblast nebezpečí)

Kategorie: 

SPLNĚNÝ SEN

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 pořádal 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany v Libereckých kasárnách tradiční Den dětí vyhledávaný mnoha libereckými školkami a školami. Jako hosté sem byli pozváni také zástupci Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Pro děti přivezli na ukázku sanitu RZP, vůz RV i nové vozidlo technologické a komunikační připravenosti.

Kategorie: 

Stránky