Zdravotnické operační středisko (ZOS)

Zdravotnické operační středisko ZZS LK vzniklo dne 1. 1. 2007 sloučením bývalých okresních dispečinků ZZS okresů Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily. Na ZOS pracují operátoři - sestry specialistky v oboru intenzivní péče s kurzem Operační řízení přednemocniční neodkladné péče.

Hlavním úkolem ZOS je nepřetržitý příjem tísňových volání a jejich vyhodnocení, řízení a koordinace činnosti výjezdových skupin celého Libereckého kraje. Tísňové výzvy přicházejí z území Libereckého kraje na linku 155, případně z operačních středisek ostatních složek IZS.

Zdravotnické operační středisko je centrálním pracovištěm operačního řízení, které pracuje v nepřetržitém režimu.

Operačním řízením se rozumí např.:

a) nepřetržitý příjem a vyhodnocení tísňových výzev na lince 155, od operačních středisek integrovaného záchranného systému a od orgánů krizového řízení,

b) okamžité řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu pacienta, rozhodování o vyslání výjezdové skupiny a koordinace činností výjezdových skupin,

c) poskytování instrukcí k zajištění první pomoci do příjezdu výjezdové skupiny na místo události,

d) spolupráce s ostatními operačními a informačními středisky všech složek IZS,

e) koordinace předávání pacientů cílovým poskytovatelům akutní lůžkové péče a přepravy pacientů neodkladné péče mezi poskytovateli zdravotních služeb.

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) a telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR)

Operátoři ZOS jsou vyškoleni pro poskytování instrukcí k zajištění první pomoci a neodkladné resuscitace volajícím, kteří se nacházejí na místě události u člověka s poruchou zdraví. Prostřednictvím telefonu pomohou volajícímu provádět postupy pro záchranu života do doby, než na místo dorazí záchranáři.