Odborné vzdělávání

Projekt: Jak zachraňujete u vás?

Zdroj financování: Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Trvání projektu: 01.01.2018-31.12.2020 (36 měsíců)

POPIS PROJEKTU

Akreditované vzdělávání

ZZS LK má udělenu akreditaci pro kvalifikační kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných a akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor „Urgentní medicína“.

Úzce spolupracuje i s Ústavem zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci - podílí na praktické i teoretické přípravě studentů bakalářského studijního oboru „Zdravotnický záchranář“.

Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

ZZS LK má udělenu akreditaci pro kvalifikační kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. Přihlášku do kurzu (naleznete ZDE) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu. Více informací o kurzu naleznete ZDE.