Odborné vzdělávání

Akreditované vzdělávání

ZZS LK má udělenu akreditaci pro kvalifikační kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných a akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor „Urgentní medicína“.

Úzce spolupracuje i s Ústavem zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci - podílí na praktické i teoretické přípravě studentů bakalářského studijního oboru „Zdravotnický záchranář“.

Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

ZZS LK má udělenu akreditaci pro kvalifikační kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných. Přihlášku do kurzu (naleznete ZDE) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu. Více informací o kurzu naleznete ZDE.