Pracoviště krizové připravenosti

Zodpovídá zejména za:

a) koordinaci úkolů vyplývajících pro ZZS LK z Krizového plánu Libereckého kraje, Havarijního plánu Libereckého kraje a dokumentace IZS,

b) přípravu a vypracování traumatologického plánu, jeho změn a aktualizací,

c) materiálně technické zabezpečení organizace sloužící pro likvidaci zdravotnických následků mimořádných událostí,

d) přípravu a zabezpečení cvičení IZS a další vzdělávání zaměstnanců ZZS LK v oblasti krizové připravenosti,

e) spolupráci s ostatními složkami IZS,

f) spolupráci s ostatními záchrannými službami a poskytovateli zdravotních služeb v přípravě na likvidaci zdravotnických následků mimořádných událostí,

g) poskytování a koordinaci vhodných psychosociálních intervenčních služeb, pro zaměstnance ZZS LK a další zdravotnické pracovníky v případě mimořádných  

    událostí a krizových situací při provádění záchranných a likvidačních prací a v případě emočně zvlášť zatěžujícího zásahu,

h) zabezpečení vzdělávání a výcviku členů složek IZS k poskytování neodkladné resuscitace,

i) zabezpečení a koordinaci komunikačních prostředků pro plnění úkolů ZZS LK v integrovaném záchranném systému a v krizovém řízení.