Výjezdové skupiny

jsou tvořeny zdravotnickými pracovníky vykonávajícími činnosti zdravotnické záchranné služby. Výjezdová skupina má nejméně 2 členy. Podle složení a povahy činnosti se výjezdové skupiny člení na:  

a) výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, jejichž členem je lékař,

b) výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci, jejichž členy jsou zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání.

Výjezdové skupiny mohou vykonávat činnost též v rámci setkávacího systému (tzv.Rendez-Vous systém), kdy se na místě události setkávají výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci.

V Libereckém kraji je rozmístěno 14 výjezdových základen s celkem 31 výjezdovými skupinami.

Výjezdová skupina Rendez-Vous (RV)

Výjezdová skupina Rendez-Vous (RV)

Pracuje ve složení lékař a řidič/záchranář. Ke své práci využívají plně vybavené osobní vozidlo, které neslouží k přepravě pacienta.

Výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci (RZP)

Pracuje ve složení zdravotnický záchranář a řidič/záchranář. Ke své práci využívají plně vybavené sanitní vozidlo určené k přepravě pacienta.

Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci (RLP)

Pracuje ve složení lékař, záchranář a řidič/záchranář. Ke své práci využívají plně vybavené sanitní vozidlo určené k přepravě pacienta.

Letecká záchranná služba (LZS)

Pracuje ve složení lékař, záchranář a pilot vrtulníku. Létá dvoumotorovým dvoupilotním vrtulníkem EC 135 T2, který je plně vybaven jako sanitní vozidlo. Vrtulník umožňuje např. rychlejší zásah v terénu, který je špatně přístupný sanitním vozidlem, rychlejší a šetrnější transport pacienta do vzdálenějších specializovaných zdravotnických zařízení. Posádka vrtulníku je také speciálně vycvičena pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, a může tak zasahovat v nepřístupném terénu (např. skalní masiv).

Podle závažnosti zdravotního stavu pacienta vysílá operátor/ka zdravotnického operačního střediska na místo události pouze samostatnou skupinu RZP, nebo RV, nebo obě skupiny zároveň.

Do nemocnice je pacient vždy transportován sanitou výjezdové skupiny RZP.  Dle závažnosti pacientova zdravotního stavu lékař odjíždí s pacientem v sanitě do nemocnice, nebo je uvolněn pro další zásahy.