Odborné stáže

ZZS LK zajišťuje odborné stáže/odborné praxe pro osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka.

Stáže jsou zpoplatněny částkou 20 Kč/ hodinu + 200 Kč jednorázový administrativní poplatek.

Žádost o stáž (uvedenou v přiloženém souboru) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Kučerová

telefon: 485 218 514

mobil: 724 148 808

kucerovaatzzslk.cz