Vzdělávání pro organizace

ZZS LK poskytuje kurzy první pomoci pro organizace dle jejich požadavků.

Minimální časový rozsah kurzu jsou 2 hodiny. Lektory jsou zdravotničtí záchranáři nebo lékaři.

Na základě zaslané objednávky bude objednavateli odeslána předběžná kalkulace. V okamžiku odsouhlasení kalkulace se objednávka stává závaznou.

Objednávku (uvedenou v přiloženém souboru) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Kněžourková

mobil: 724 257 084

knezourkovaatzzslk.cz