Vzdělávání pro veřejnost

ZZS LK nabízí čtyřhodinové kurzy první pomoci pro laickou veřejnost. Kurzy jsou realizovány v učebně ZZS LK každý třetí pátek v lichém měsíci od 16:00 do 20:00 při přihlášení alespoň 6 osob.

Kurz je zaměřen na zásady poskytování první pomoci, kardiopulmonální resuscitaci (včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru), zástavu krvácení, ošetření zlomenin a dalších častých úrazů a první pomoc u některých neúrazových stavů (např. bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda, epileptický záchvat).

Lektory jsou zdravotničtí záchranáři nebo lékaři. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Cena za osobu: 420 Kč vč. DPH

Přihlášku (uvedenou v přiloženém souboru) zašlete elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Po domluvě je možno přizpůsobit kurz časově i obsahově Vašim požadavkům.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Kučerová

telefon: 485 218 514

mobil: 724 148 808

kucerovaatzzslk.cz