Vzdělávací a výcvikové středisko

zajišťuje:

  1. kurzy první pomoci pro laickou veřejnost, organizace a složky IZS,
  2. exkurze na výjezdových základnách, zdravotnickém operačním středisku nebo na letecké záchranné službě ZZS LK,
  3. odborné semináře pro zdravotnické pracovníky (lékaře i nelékaře) na celorepublikové úrovni,
  4. odborné stáže/odborné praxe,
  5. akreditovaný kvalifikační kurz "Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných",
  6. interní vzdělávání zaměstnanců ZZS LK.

Vzdělávací a výcvikové středisko disponuje učebnou, která se nachází při výjezdové základně v Liberci. Učebna je vybavena dataprojektorem, modely pro nácvik kardiopulmonální resuscitace pro laiky i zdravotníky, porodnickým modelem, intubačním modelem i modely pro výuku anatomie.Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Kučerová

telefon: 485 218 514

mobil: 724 148 808

kucerovaatzzslk.cz ()