Název projektu: Jiná řeč, společný postup / Różne języki, jednakowe postępowanie
 Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je realizace společného odborného cvičení pro záchranné služby, konkrétně ZZS Libereckého kraje, p.o. a Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, zvýšení intenzity česko-polské spolupráce, výměna informací, příkladů dobré praxe a zkušeností. Cvičení bude zaměřeno na spolupráci a vzdělávání zdravotnického personálu obou organizací. Hlavním cílem projektu je zlepšení zvládání obtížných a krizových situací zaměstnanců záchranných služeb a zároveň další posílení spolupráce mezi dotyčnými zdravotnickými záchrannými službami. V rámci projektu se zaměstnanci obou zdravotnických záchranných služeb zároveň seznámí s praktickými, organizačními, osobními a technickými otázkami fungování složek zdravotnického záchranného systému v sousední zemi.

Partneři projektu:

Vedoucí partner:     Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.
Partneři projektu:   Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Celkové výdaje:

Celková hodnota projektu:                  29 087,12 Euro
Hodnota spolufinancování z EFRR:     20 000 Euro

Realizace: 1.9.2021 – 31.12.2022
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020, v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa.

 

Sdílejte
Hide Buttons