Učme se navzájem I./ Nauczmy się nawzajem I

 


Hlavní cíl projektu:

Projekt je zaměřen na vzdělávání polských a českých zdravotnických záchranných služeb, konkrétně ZZS Libereckého kraje, p.o. a Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze. Vzdělávání  je realizováno formou specifického odborného školení na téma hromadné postižení zdraví. Hlavním cílem projektu je zvyšování kvalifikace, zlepšení zvládání obtížných a krizových situací zaměstnanců záchranných služeb a zároveň posílení a zvýšení intensity spolupráce mezi dotyčnými zdravotnickými záchrannými službami. 

Partneři projektu:
Vedoucí partner:     Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.
Partneři projektu:   Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

 

Celkové výdaje:
Celková hodnota projektu:                9 804,20 Euro
Hodnota spolufinancování z EFRR:    8 333,57 Euro

 Realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020, v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu.

 

Sdílejte
Hide Buttons