Název projektu: Vzájemné vzdělávání pro lepší budoucnost / Wzajemna edukacja dla lepszej przyszłości

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zajištění odborného vzdělávání pro záchranné služby na obou stranách hranice, zvýšení intenzity česko-polské spolupráce a výměna informací. Jedná se o vytvoření e-learningového portálu s videokurzy a prezentacemi pro zajištění školení zaměstnanců obou partnerů. Pandemie Covid-19 zdůraznila potřebu budování kvalitní spolupráce obou ZZS i do budoucna. V rámci projektu se seznámí většina zdravotnických pracovníků obou zdravotnických záchranných služeb pomocí e-learningu s praktickými, organizačními a technickými otázkami fungování složek ZZS v sousední zemi. Projekt přispěje k výměně informací, dojde ke zdokonalení znalostí a pomůže více prohloubit spolupráci obou ZZS i bez osobního setkávání.

Partneři projektu:

Vedoucí partner:     Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.
Partneři projektu:   Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

 

Celkové výdaje:
Celková hodnota projektu:                  108 095,26 Euro
Hodnota spolufinancování z EFRR:     91 880,97 Euro

Realizace: 1.9.2021 – 31.12.2022

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko.

 

Sdílejte
Hide Buttons