Projekt „ZZS LK – Pořízení vozidel Rendez–Vous“ reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016267
Realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,

PRIORITNÍ OSA:
06.6 REACT-EU, 06.6.127 Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství,
VÝZVA: 06_21_120, 97. Výzva IROP – Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů – SC 6.1,

Popis projektu:

Hlavní aktivitou projektu je pořízení 7 ks vozidel určených pro potkávací režim ZZS (režim Rendez-vous) vybavených kompletní zástavbou pro instalaci zdravotnického materiálu, vč. IC technologií a záručního servisu. Jedná se o vozidla, která zajišťují rychlou a flexibilní zdravotnickou pomoc pacientům, nezbytná pro dodržení základního poslání ZZS – poskytování dostupné a kvalitní přednemocniční péče. V případě pacientů s infekční nemocí tak poskytuje lékařskou rychlou pomoc před příjezdem velké sanity HART. Tento systém zdravotnické péče se osvědčuje jako stabilní a velmi účinný nástroj rychlé pomoci, který se osvědčuje i v případě vln pandemie či jiných mimořádných událostí a krizových situací, během níž je ohrožen lidský život.

Realizace tohoto projektu zajistí nezbytnou obměnu vozového parku, čímž se zvýší kvalita poskytované péče pacientům v Libereckém kraji.
Cílem projektu je zkvalitnění vybavenosti zdravotnické záchranné služby v rámci přednemocniční záchranné péče prací v souvislosti s dopady pandemie COVID-19 případně zajistit odolnost v případě
dalších potenciálních hrozeb epidemie. V současné době se ukazuje nezbytným požadavkem posílení odolnosti a připravenosti záchranných složek, zejména zdravotních záchranných služeb krajů při záchraně lidských životů ohrožených pandemií COVID-19.
Realizace v letech 2021 – 2023 s celkovým rozpočtem 15 984 777,60 Kč.

Projekt „ZZS LK – Pořízení vozidel Rendez–Vous“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Sdílejte
Hide Buttons