Bc. Roman Šikola manažer bezpečnosti informací
a pověřenec pro ochranu osobních údajů
Dokument

Mgr. Zdenka Šálková manažer bezpečnosti informací
a pověřenec pro ochranu osobních údajů zdenka.salkova@zzslk.cz

Žádost a záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení jejích výpisů nebo kopií : ZDE
Obecná informace o zpracování osobních údajů pacientů ZZS LK: ZDE

Sdílejte
Hide Buttons