Bc. Roman Šikola manažer bezpečnosti informací
a pověřenec pro ochranu osobních údajů
Dokument

Mgr. Zdenka Šálková manažer bezpečnosti informací
a pověřenec pro ochranu osobních údajů zdenka.salkova@zzslk.cz

 

ZZS LK, p.o. je podle zákona 106/99 Sb.
o svobodném přístupu k informacím povinným
subjektem. Více o způsobu podání žádosti o
informace zde 

Žádost a záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení jejích výpisů nebo kopií : ZDE
Obecná informace o zpracování osobních údajů pacientů ZZS LK: ZDE

Sdílejte
Hide Buttons