Podání oznámení podezření na korupční jednání lze provést přes:

– protikorupční linku www.nntb.cz,
–  telefonní číslo na linku +420 485 218 548, +420 730 152 569,
– nebo osobně, výkonem funkce prošetřovatele byla pověřena Mgr. Zdenka Šálková.

Všechna přijatá oznámení budou řádně prošetřena a vyhodnocena.
V případě objektivních zjištění bude provedena náprava a přijato preventivní opatření k zajištění neopakovaní události.

Protikorupční strategie ZZS LK

Etický kodex NNTB

Whistleblowingový kanál ZZS LK

Sdílejte
Hide Buttons