Jak jsme v loňském roce jezdili?

Naše posádky se v roce 2021 do terénu na pomoc pacientům vydaly celkem 64 088krát. Celkem ošetřily 50 406 pacientů. Z čísel, která máme k dispozici, jasně vyplynulo, že klesl počet úrazů – zaměstlay nás v 7941 případech oproti 10 238 v roce 2020. Výrazně naopak narostla čísla těch, kterým jsme pomáhali kvůli dušnosti – 5 525 pacientů ,v roce 2020 jich bylo „jen“ 3296.

Zanechte odpověď