Reportáž z nácviku transportu a předání pacienta s nebezpečnou nákazou do nemocnice

Nácvik ošetření a transport pacienta s nebezpečnou nákazou.
Operační středisko aktivovalo tým speciálních činností, který přijíždí na místo. Záchranáři nejprve připraví speciální transportní biovak, následně se sami převlékají do bezpečnostního oděvu. Veškeré mezery ještě přelepují izolační páskou, aby byli před nákazou maximálně chráněni. Teprve potom vstupují k pacientovi. Druhý tým mezitím připravuje vozidlo na transport.
Záchranáři v ochranných pomůckách vyšetřují pacienta, zjišťují jeho stav a informují jej o potřebě a zejména způsobu přepravy na infekční kliniku ve FN Bulovka. Ukládají jej do biovaku, zajišťují dostatečný přísun vzduchu a poté jej na nosítkách nakládají do již připravené sanity. V ní vyrážejí směrem na Prahu, aby zajištěného pacienta bezpečně předali k další péči.
Po příjezdu na Bulovku záchranáři pacienta v biovaku vyndavají ze sanity a již za asistence pracovníků infekční kliniky jej převážejí na místo určené pro pacienty s vysokou nákazou. Pacienta je třeba uložit do speciálního boxu, kde k němu budou mít lékaři a sestry bezpečný přístup.
Záchranáři přesouvají pacienta na lůžko a „vyndavají“ ho z biovaku. Ten by v reálném případě zůstal na místě. V tom našem cvičném si ho samozřejmě odvážíme zpět do Liberce. Práce záchranářů končí, dekontaminovat ve speciálním boxu musí nejprve sebe, následně bude důsledně dekontaminována celá sanita.
Zanechte odpověď