Zdravotní potíže zaměstnanců ZZS LK trvají

Zdravotní stav pracovníků ZZS LK, kteří 19.11. 2019 zasahovali u výbuchu v Hamru na Jezeře, se sice zlepšuje, u poloviny z nich ovšem přetrvávají respirační a kožní obtíže, jeden je v pracovní neschopnosti.

Celkem 23 zaměstnaců ZZS LK se podrobilo preventivní prohlídce nařízené Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje. Tyto prohlídky zahrnovaly především vyšetření krve a spirometrii, někteří byli na vyšetření CT.

Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechceme zatím komentovat průběh a profesionalitu zásahu ze strany všech složek IZS, trváme ovšem na tom, že nikdo z našich zaměstnanců či studentů na praxi ve výjezdu nijak nepochybil. Naopak všem znovu děkujeme za naprostou profesionalitu.

Zanechte odpověď