Nové transportní ventilátory

Jednou z nezbytných součástí vybavení našich vozů jsou transportní plicní ventilátory. Pacientům, kteří mají problémy s dýcháním, vedou hadicí přes filtr vzduch přímo do plic a zároveň korigují jeho objem tak, aby vyhovoval jak dospělým, tak i dětským pacientům.

Deset ventilátorů MEDUMAT Standard 2 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje pořídila prostřednictvím veřejné zakázky. Ventilátory včetně příslušenství dodala firma MEDIPRAX CB s.r.o. Ventilátory disponují propracovaným intuitivním ovládáním, možností okamžité ventilace s před nastavenými hodnotami i možností volby dechového objemu od 50 ml pro dětské pacienty. Nákup ventilátorů byl v celkové hodnotě 1 981 980,- Kč, z toho 1 857 877 Kč bylo financováno z dotace Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

 


O fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů,

profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu

zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře,

ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a

programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Zanechte odpověď