ZZS LK získala certifikát kvality ISO 9001:2015

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje v regionu poskytuje pacientům přednemocniční neodkladnou péči pro celý Liberecký kraj.

Důvodem k získání certifikace byla snaha vedení ZZS LK snížit provozní náklady a zvýšením efektivity práce díky optimalizaci řízení procesů v organizaci. Tento mezinárodní standard definuje kritéria pro dokumentaci a implementaci standardů kvality poskytované péče.

Certifikační audit byl společností URS realizován v na konci roku 2019. Závěrečnou zprávu a certifikát o úspěšném absolvování certifikačního auditu jsme obdrželi v těchto dnech. Dovolujeme si tímto se o naši radost z úspěšné certifikace podělit.

Největší přínos pro naše pacienty vidíme ve zvyšování důvěry našich pacientů, jako bezpečného dodavatele zdravotních služeb.

Úspěšnou certifikaci došlo i k naplnění požadavků MZČR definovaných ve Vyhlášce č.102/2012 o hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče v aktuálním znění. Naším dalším, nemalým cílem je připravit se k akreditaci Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a následnému získání certifikátu, dle Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Tento zákon stanovuje povinnosti související s poskytováním zdravotních služeb a také podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.

Na závěr poděkování všem zaměstnancům ZZS LK za zvýšené pracovní úsilí v předvánočním čase související s certifikací. Velmi si tohoto přístupu vážíme.

Zanechte odpověď