Nový e-learningový portál pro naše a polské záchranáře

Týdny příprav, natáčení, dolaďování detailů a hlavně skvělá parta. To vše stálo za zrodem nového e-learningového portálu pro naše a polské záchranáře 🙂
V rámci česko-polského projektu „Vzájemné vzdělávání pro lepší budoucnost“ na kterém ZZS LK spolupracovala s Pogotowie ratunkove w Jeleniej Górze se podařilo vytvořitgo e-learninvý portál, který bude sloužit pro odbornou přípravu zaměstnanců obou záchranných služeb.
Zaměstnanci obou partnerů hrají klíčovou roli při záchraně lidských životů a musí se neustále zdokonalovat ve svých znalostech a dovednostech. Cílem projektu tak bylo vytvořit e-learningový portál s videokurzy a prezentacemi pro zaměstnance obou partnerů. Pandemie Covid-19 zdůraznila potřebu budování kvalitní spolupráce obou ZZS i do budoucna. Díky projektu se seznámí zdravotničtí pracovníci obou zdravotnických záchranných služeb pomocí e-learningu s praktickými, organizačními a technickými otázkami fungování složek ZZS v sousední zemi. Projekt přispěje k výměně informací, dojde ke zdokonalení znalostí a pomůže více prohloubit spolupráci obou ZZS i bez osobního setkávání.
Vedoucí partner: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

Partner projektu: Pogotowie ratunkove w Jeleniej Górze
Celková hodnota projektu: 108 095,26 €
Hodnota spolufinancování z EFRR: 91 880,97 €
Zdroj financování: Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko.
Zanechte odpověď