Jak vypadá péče o pacienta s nebezpečnou nákazou?

 Péči o pacienta s nebezpečnou nákazou jsme cvičili na začátku léta v rámci jednoho z hlavních cvičení evropského projektu STAMINA. Cvičení pod vedením organizačního týmu z Institutu ochrany obyvatelstva se spolu s naším speciálním týmem účastnily také jednotky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Postupovali jsme podle následujícího scénáře:
1. ordinace praktického lékaře vyslovuje podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci, následně je oslovena ke spolupráci ZZS
2. ZZS aktivuje biohazard tým, ten již z místa události vyčká na příjezd HZS, které zajišťuje provedení přípravy pro provedení dekontaminace zasahujících
3. záchranáři zajišťují pacienta a připravují ho na transport do cílového zdravotnického zařízení
4. záchranáři se ve spolupráci s HZS dekontaminují
5. HZS dekontaminuje transportní prostředky
Děkujeme za možnost nacvičit si poměrně složitý postup! A všem samozřejmě díky za součinnost.
Zanechte odpověď