Učme se navzájem I.

Záchrana života nezná geografické hranice a znalosti a spolupráce jsou proto pro nás opravdu důležité! 🇨🇿🤝🇵🇱
V listopadu a prosinci loňského roku jsme ve spolupráci s Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze zrealizovali projekt „Učme se navzájem I.“, který byl zaměřen na školení hromadného postižení zdraví. Spolu s polskými kolegy jsme se v rámci projektu seznámili s praktickými, organizačními, personálními a technickými aspekty fungování zdravotnické záchranné služby v sousední zemi, zejména samozřejmě s rozdíly v naší práci. Podobná společná školení jsou pro nás důležitá – zlepšují koordinaci záchranných operací na obou stranách hranice a zvyšují intenzitu polsko-české spolupráce a výměny informací. 🇨🇿🤝🇵🇱
Projekt je financovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020, v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu.
Zanechte odpověď