ZZS LK má speciální vůz pro převoz pacientů s nebezpečnou nákazou

Na pacienta s nebezpečnou nákazou musí být záchranáři připraveni vždy, nedávná pandemie Covid-19 nicméně ukázala, že podobné téma se lehce může stát součástí našich životů. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje proto pro svůj tým speciálních činností pořídila vozidlo, které je přímo vybaveno pro převoz pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc či vysoké biologické ohrožení.

Na první pohled je sanita od ostatních vozů flotily ZZS LK k nerozeznání a bude také zařazena do běžného provozu. V případě potřeby je ale možné ji během několika málo minut „přestrojit“ a uzpůsobit pro převoz pacientů, u kterých bylo vysloveno podezření na onemocnění způsobené vysoce nakažlivou nemocí. Technické řešení vozu samozřejmě umožňuje také přepravu pacientů zasažených širokým spektrem nebezpečných látek, například v důsledku chemické havárie.

„Konstrukce vozidla a zdravotnického vybavení umožňují poskytovat pacientovi s nebezpečnou nákazou maximální možnou péči. Je navržena tak, aby zabránila přenosu infekce z nakaženého pacienta do okolního prostředí. Proto má sanita například i vlastní uzavřený ventilační systém, kdy vzduch z prostoru s pacientem proudí do okolí přes filtr,“ vysvětlil ředitel ZZS LK Luděk Kramář. To znamená, že prostor, kde se záchranáři věnují pacientovi, je neprodyšně oddělený nejen od okolí, ale i od kabiny řidiče. S ním záchranáři v případě potřeby mohou komunikovat přes interkom.

Pořízení vozidla, které včetně vybavení stálo 5 452 260 korun, je spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, REACT – EU v rámci projektu s názvem: „ZZS LK – Pořízení vozidla HART a videolaryngoskopů“, jenž byl vypsán jako reakce Unie na pandemii COVID-19.

Součástí dodávky je i takzvaný biovak, který umožní dočasnou izolaci pacienta s podezřením na infekční onemocnění tak, aby nebylo ohroženo zdraví osob v bezprostředním okolí. Jeho velkou výhodou je velmi výkonná filtroventilační jednotka, díky které není převážený pacient vystaven rizikové kumulaci CO2.

V  prostoru pro pacienty je zabudovaná germicidní lampa a celý interiér vozu je uzpůsoben pro co nejefektivnější následnou dekontaminaci. Nejsou v něm například přebytečné spáry mezi jednotlivými komponenty a zdravotnické přístroje a prostředky je možné izolovat. Dekontaminace vozu je tak možná suchou i mokrou cestou.

U nového vozu bude ZZS LK testovat i některé novinky. Je vybaven solárním dobíjením přidaného zástavbového akumulátoru, jehož panel je umístěn na střeše vozidla. Novinkou je také nízkofrekvenční siréna – v nízkých frekvencích zvuk lépe prostupuje překážkami a způsobuje pocit vibrací. V hustém provozu tak výrazně zvyšuje šanci na to, že si automobilu jedoucího k zásahu všimnou ti, kteří mu mají uvolnit průjezd.

 „Zdravotníci svoji úlohu během covidu plnili na výbornou. Jsem rád, že se jim pravidelně dostává patřičného moderního vybavení, které jim poskytuje potřebnou ochranu. Nové speciální vozidlo pro převoz pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu a biologické ohrožení je toho dobrým příkladem. Moc mě také těší, že jsme jim jako Liberecký kraj mohli darovat automobil Mercedes Sprinter určený pro zásahy v krizových situacích,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

Speciální Mercedes Sprinter, který záchranářům daroval Liberecký kraj, je totiž dalším přírůstkem vozového parku ZZS LK. Vůz je určen pro krizovou připravenost ZZS LK, bude tedy vyjíždět například k událostem s hromadným postižením osob. Vůz je vybaven vlastní elektrocentrálou, satelitním telefonem, obrazovkou, PC či tiskárnou. Použit může být nejen jako štábní vůz, ale také jako zázemí pro posádky při dlouhotrvajících zásazích.  „Moderní technika při běžných zásazích a zejména během mimořádných situací, při nichž je postiženo velké množství osob, záchranářům výrazně pomáhá. Pevně věřím, že jim nové vozidlo bude sloužit co nejlépe a snad ho budou potřebovat co nejméně. A já jim za jejich práci moc děkuji,“ uzavřel člen rady Libereckého kraje pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.

Zanechte odpověď