Hlavní význam AED je v lidech, kteří ho používají

Zimní den, sníh, protažené běžecké tratě. Všechno přímo vybízí k výletu na hřebeny. To je začátek jednoho z našich příběhů s dobrým koncem. Na běžky vyrazil i Josef Kavan, pro kterého se ale plánovaný sportovní zážitek značně zdramatizoval.

 Krátce před třetí odpoledne na dispečinku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje zazvonil telefon. Volající informovala operátorku, že v Rejdicích u Kořenova leží v příkopu vedle cesty běžkař v bezvědomí. A začal boj o jeho život. Na místo okamžitě vyjely záchranářské posádky, vyslán byl i vrtulník a Horská služba. Volající spolu s dalšími na místě poskytovali zkolabovanému muži první pomoc podle pokynů operátorky. Horská služba k nim dorazila jako první, vrtulník se pro špatné povětrnostní podmínky k pacientovi nedostal. Horská služba naštěstí přesně věděla, co v podobných situacích dělat. Od volajících přebrala resuscitaci a členové Horské služby muži nalepili na hruď elektrody AED. Přístroj vyhodnotil situaci a doporučil elektrický výboj. V okamžiku, kdy na místo události na skútru Horské služby dorazil náš lékař, srdeční činnost pacienta již byla obnovena. Zdravotničtí záchranáři pacienta převzali, vyšetřili, za pomoci Horské služby dopravili k sanitě a převezli ho do nemocnice, kde mu byla poskytnuta další pomoc. Po několika dnech Josef Kavan z nemocnice odešel domů a vrátil se ke svému běžnému životu. Ten mu zachránila včasná a správná reakce volajících a skvělá součinnost záchranářských týmů. A také automatizovaný externí defibrilátor. Podobných příběhů s dobrým koncem, kde pomohlo AED dříve, než na místo dorazily naše posádky,  bohužel nemáme stovky. Desítky jich už ale jsou. A jsou jasným důkazem, že projekt „AED pro Liberecký kraj“ zachraňuje životy a jejich kvalitu.

V současné době finalizujeme již III. etapu projektu „AED pro Liberecký kraj“, v jejímž rámci předáme hlídkám Policie ČR a jednotkám Sboru dobrovolných hasičů dalších 19 automatizovaných externích defibrilátorů. Celkově se jejich počet v terénu zvýší na 99.

Všechny hlídky first responderů z řad IZS, kterým AED předáváme, samozřejmě projdou naším školením první pomoci, která pravidelně opakujeme. Právě školení první pomoci mají pro nás ten největší smysl – život totiž zachraňují ti, kdo vědí, jak se přesně v krizové situaci zachovat, přístroj AED jim „jen“ poradí, výboj doporučí podat jen v některých případech.

„Systém AED se velice  osvědčil.  Díky tomu, že defibrilátory mají i policisté a hasiči, a ne jen zdravotničtí záchranáři, se urychluje celý záchranný proces člověka v nouzi. V případě srdeční zástavy jde o minuty. Ty rozhodují o tom, zda se člověk zotaví a bude se moci vrátit do běžného života,“ sdělil hejtman Martin Půta.

„Od roku 2019 do konce roku 2021 jsme systém AED aktivovali celkem 900krát. Počet aktivací meziročně stoupá. V roce 2019 jich bylo 181, v roce 2021 již 407. Díky systému AED se 53 lidí vrátilo z nemocnice zpět k běžnému životu,“ řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář. Vysvětlil, že systém AED je operátory ZZS LK aktivován vždy, když je možné, že vyškolené hlídky first responderů budou na místě dříve než sanita nebo vrtulník. Co nejrychlejší zahájení resuscitace je totiž pro záchranu pacienta vždy rozhodující.

„Vyškolení first respondeři se na místo události, kam je poslali naši operátoři, dostali dříve než sanita v 65 procentech případů,“ zhodnotil vedoucí operačního střediska ZZS LK Petr Matějíčka a doplnil, že průměrně se jedná o dřívější příjezd o čtyři minuty. Právě doba dojezdu sanity je jedním z kritérií, podle kterého jsou AED přístroje po Libereckém kraji rozmístěny. K dispozici je mají policisté, hasiči, Horská služba a jsou i v některých turisticky frekventovaných lokalitách, například na běžkařských tratích nebo na hradech. Projekt „AED pro Liberecký kraj“ funguje od roku 2016 díky finanční pomoci Libereckého kraje. Ten do zatím tří etap investoval již cca 6.000.000,- korun, jak na nákup přístrojů tak i do baterií, které je třeba pravidelně měnit a v neposlední řadě do proškolení těch, kdo s přístrojem AED pracují v terénu. „Systém AED má pro nás obrovský smysl. V dnešní době už v naší práci a při záchraně lidského života nerozhodují minuty, ale vteřiny. Pokud se pomoc k pacientovi dostane včas, jeho šance na život se velmi výrazně zvyšuje. A zvyšuje se i naše šance, že budeme moci poskytovat odbornou zdravotnickou pomoc. Pokud by na místě nebyl včas správně reagující volající, pokud by včas nebyla poskytnuta první pomoc first respondery, my bychom v některých případech už možná neměli komu pomáhat,“ uzavřel Kramář.

Zanechte odpověď